Från förstudie till förvaltning


Vi gör det lätt för våra kunder och vi gör det rätt från början. Vi arbetar med hela kedjan. Förstudie, analys av behoven, återkommer med framtidssäkrat förslag (ett eller flera). När vi är överens utför vi den fysiska installationen av din nya IT- eller telefonilösning. Efterarbete, uppföljning, förädling – utbildning, uppdateringar, förvaltning och licenshantering. För det senare kan vi skriva särskilda serviceavtal (prioriterade kunder).

Vi ser till så att allt funkar. Så enkelt är det.


Som en stark lokal helhetsleverantör inom IT och kommunikation hanterar vi hela kedjan från förstudie till förvaltning och drift. Vi rekommenderar hårdvara och system, ansvarar för installation och utbildar personalen. Vi erbjuder service- och supportavtal med garanterad inställelsetid och säkerhetslösningar för såväl telefoner som plattor och datorer. Dessutom kan vi ordna en förmånlig finansieringslösning till fast månadskostnad, förmodligen lägre än den du har idag.

TELIUM NETWORK

KASTANJEALLÉN 1
302 32 HALMSTAD
TELEFON 035 - 17 77 00
info@teliumnetwork.se

Mån-fre 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Lör-Sön Stängt