Ta hjälp av en specialist


Upphandlingar kräver kunskap i sig, därtill krävs ofta specialistkunskap inom de respektive områden som kan vara föremål för upphandlingar. Det gäller inte minst inom IT och telefoni – ett område som vi känner oss hemmastadda i. Vi kan marknaden, känner leverantörerna och operatörerna, vet vad vi ska fråga efter och vilka parametrar vi ska jämföra. Den kunskapen ställer vi gärna till ert förfogande.

Tjänsten ”Rätt upphandling” innebär att vi utifrån ett behovsunderlag gör en analys av lämpliga operatörer och produkter, skapar ett förfrågningsunderlag, tar in offerter, jämför inkomna anbud, kontrollerar innehållet, väger jämförbara fördelar mot varandra och – föreslår en lösning.

TELIUM NETWORK

KASTANJEALLÉN 1
302 32 HALMSTAD
TELEFON 035 - 17 77 00
info@teliumnetwork.se

Mån-fre 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Lör-Sön Stängt