Behovsanpassade utbildningsprogram


Utbildning är A och O om ni ska få ut mesta möjliga av er investering. Innan vi sätter igång, går vi gemensamt igenom och behovsanpassar utbildningen tillsammans med er.

Kunddatainsamling: Vi går igenom varje anknytning och bestämmer funktioner, begränsningar etc. Detta underlag ligger sedan till grund för den programmering som utförs av våra tekniker.

Användarutbildning: Personalutbildning hos er i grupper om 6–10 personer. Indelningen sker utifrån telefonmodell. Tidsåtgång för varje grupp ligger normalt på 1–1,5 timme.

Telefonist: Utbildningen vänder sig till telefonister och finns både i hel- och halvdagsversion beroende på om telefonisten arbetar med en PC-baserad lösning eller ej.

Programmering: Vi bistår med programmering av gemensamma kortnummer och funktioner som inspelning och ändring av röstreferenser i nattsvar och köer, namn i display, etc.

Driftsättningshjälp: Vår utbildare är på plats (oftast tillsammans med tekniker) för att så smidigt som möjligt få igång din personal och snabbt kunna lösa eventuelluppkomna situationer.

TELIUM NETWORK

KASTANJEALLÉN 1
302 32 HALMSTAD
TELEFON 035 - 17 77 00
info@teliumnetwork.se

Mån-fre 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Lör-Sön Stängt